Anbefalt oppbevaring av batteri

Anbefalt oppbevaring av batteri


Hvordan bør jeg oppbevare batteriene?

 

🦻 Oppbevar batteriene til høreapparatet ved romtemperatur. Hvis det er for varmt der de oppbevares, reduseres batteritiden.
🦻 Ikke legg batteriene i kjøleskapet.
🦻 Batteriene bør oppbevares i den runde beholderen de leveres i. Du bør ikke legge dem løst i lommene dine, ettersom
      batteriene kan kortslutte, sprekke eller begynne å lekke ved kontakt med gjenstander som mynter og nøkler.
🦻 Brukte batterier skal oppbevares utilgjengelig for barn.

 

Flere tips i brosjyre med spørsmål og svar om høreapparatbatterier